Aan het begin van het schooljaar koos 20% sport als keuzevak. In de loop van het jaar hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden waardoor dit percentage aan het einde van het schooljaar opliep tot 30%. 20% tot 30%? Het lijkt makkelijk om te zeggen dat er sprake is van een stijging van 10%. Maar dit is niet waar. Omdat er eerst 20 studenten waren, toen 30.